MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630501 J.W.L. Alberdingk Thijm aan Matthijs Vermeulen

J.W.L. Alberdingk Thijm

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 1 mei 1963

Amsterdam, 1 Mei 1963.

Hooggeachte Heer Vermeulen,

Met veel genoegen las ik in de krant het bericht van de, ongetwijfeld verdiende, onderscheiding die het H.M. de Koningin behaagde U te verlenen.

Ik wens U en Thea van harte geluk en verblijf met beleefde groeten,

Hoogachtend,

J.W.L. Alberdingk Thijm

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA