MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630410 Matthijs Vermeulen aan J.M.A. Oud-Dinaux - concept

Matthijs Vermeulen

aan

J.M.A. Oud-Dinaux

 

Laren, ± 10 april 1963

 

Zeer Geachte Mevrouw Oud,

Het is niet te zeggen hoe ontsteld en verstomd ik stond, toen ik in de krant stiet op het bericht dat het overlijden meldde van Architect Oud, een der weinigen voor wie men graag werkte omdat het denken aan zijn sympathie, zijn vriendschap een taak die zwaar leek reeds verlichtte. En nauwlijks durf ik mij te vragen hoe het U te moede moet zijn bij de slag van dit plotselinge afscheid, te hard, te erg om er over te kunnen spreken, en waar niets meer baat, geen woord, geen klacht, geen troost, die past bij zulk een smart, en zelfs geen wens, maar slechts de hoop dat U de kracht die niemand kan geven, vindt in U zelf.

Met gevoelens van rouw en van respect

Uw

Matthijs Vermeulen.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA