MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630228 Matthijs Vermeulen aan GeNeCo - Karel Mengelberg - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Genootschap Nederlandse Componisten (Karel Mengelberg)

 

Laren, eind februari 1963

 

Hooggeachte Heer Mengelberg,

Het was voor mij en de mijnen een grote verheuging van U persoonlijk de gelukwensen en de prachtige bloemen te ontvangen, die mij door Bestuur en Leden van ons Genootschap werden aangeboden ter gelegenheid van mijn 75ste verjaardag.

Ik zal het ten zeerste op prijs stellen als U aan Bestuur en Leden, aan wie ik zoveel dank verschuldigd ben, de uitdrukking wilt overbrengen mijner warme erkentelijkheid, en mede de gevoelens mijner grote waardering en hoogachting.

Gaarne uw

M.V.

 

concept