MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630221 Matthijs Vermeulen aan Maarten Bon - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Maarten Bon

 

Amsterdam, 21 februari 1963

 

21 febr

Zeer waarde vriend Bon,

Je brief van 14 febr. kreeg ik pas gisteren, drie dagen na uw concert van Zondag. Het was in de warreling van mijn feestavond niet tot me doorgedrongen dat uw tweede uit[voering] reeds aan 't einde van dezelfde week zou plaats hebben. Jammer dat het zo gelopen is. Anders was ik zeker gekomen. Ik begreep pas Maandagochtend, na opgebeld te zijn. 's Avonds las ik tot mijn grootste voldoening in 't Handelsbl. dat uw vrouw meesterlijk gespeeld had en dat mijn Sonate vereerd [werd] met het kwalitatief fraai, alsof zij reeds behoorde tot de standaard-werken!

Veel dank en van ganser harte, voor alles van die avond, wat ook bij mij onvergetelijk zal voortleven, en waarin gij met uw vrouw een zo overwegend aandeel gehad hebt. Wanneer jullie volgende week nog eens wilt komen praten, zul je mij en ook mijn vrouw een echt genoegen doen. Maar omdat mijn vrouw al lange tijd erg vermoeid is zou het geschikter zijn als je een middag kon kiezen, dan een avond. Gaat dat? Welke middag doet er niet toe.

Met onze hartelijke groeten aan u beiden,

Gaarne je

Matthijs Vermeulen

 

[linksboven noteerde MV de datum van het door Bon aangekondigde concert:] 17 febr

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA