MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630220 Matthijs Vermeulen aan Will Eisma - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Will Eisma

 

Laren, ± 20 februari 1963

 

Zeer Geachte Heer Eisma,

Uw goede wensen hebben mij werkelijk verheugd, en juist omdat zij komen van een vertegenwoordiger der "jonge generatie". Dat deze onmisbare schakel met het verleden niet ontbroken heeft en zelfs het initiatief nam (alle vertolkers op het concert van 11 febr., spontaan verschenen, behoren tot de jeugd waarvan zóveel afhangt) en deze bijzonderheden hebben mijn vertrouwen in de toekomst hernieuwd, versterkt en verlevendigd. Ik hoop ook met U eens kennis te maken, en liever vroeg dan laat.

Met hartelijke dank,

gaarne uw

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA