MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630220 Matthijs Vermeulen aan M.B. Minnaert-Coelingh - Ned. Vredesraad - concept

Matthijs Vermeulen

aan

M.B. Minnaert-Coelingh

 

Laren, ± 20 februari 1963

 

Zeer Geachte Mevrouw Minnaert,

Van harte dank voor uw gelukwensen bij mijn ¾ eeuwgetijde. Ik betreur dikwijls dat de muziek, die zoveel concentratie eist mij verhindert om actiever deel te nemen aan de strijd voor het hoogste doel dat de tegenwoordige mens zich kan stellen, en zelfs kan denken, al[s] hij zich even bezinnen wil alles wat de aarde bespaard wordt zolang het woord Vrede een feit blijft. Mijn diepste dank gaat daarom uit naar de daadwerkelijkheid van U en Uw medestanders van alom die te zamen zorg draagt dat de wereld zal kunnen voortbestaan. Iedereen zou zich dit elke dag moeten herinneren. Welk een roem voor de Pacifisten, d.i. Vredemakers.

Met vriendelijke groeten,

Steeds gaarne uw

M.V.

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA