MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630220 Matthijs Vermeulen aan K. Feringa - concept

Matthijs Vermeulen

aan

K. Feringa

 

Amsterdam, ± 20 februari 1963

 

Zeer waarde Heer Feringa,

De kleine ode, welke U als gelukwens dichtte bij de aanvang van mijn vierde kwart eeuw, zal ik met zorg bewaren. U is de eerste in mijn bestaan die de hoedanigheden formuleert met zo grote durf. Moge ik Uw woorden waar maken alvorens en totdat de nacht valt. Zij zullen mij dienen in de momenten van twijfel, waaraan niemand ontkomt.

Ook ik verheug mij over de voortdurend stijgende lijn in de ontwikkeling van Jeanne Desmessieux.1 Telkens als de radio een plaat van haar geeft (en dat gebeurt nogal eens) zet ik even aan, en ik hoor in haar spel altijd een bron van enthousiasme.

Met hartelijke dank,

gaarne Uw

Matthijs Vermeulen.

 

Ik veroorloof me hierbij te voegen een exemplaar mijner franse bewerking van Het Avontuur van de Geest. Critiek is welkom.

 

concept, definitieve versie

 

 

Zeer Geachte Heer Feringa,

Ik zal Uw kleine Ode (want dat is Uw gelukwens bij mijn ¾ eeuwgetijde) met zorg bewaren. Zij stemt mij een beetje vervaard. Want men moet de dag niet prijzen vóór de avond, zoals Solon zei. En al nadert mij de avond, hij is nog niet gevallen, zodat tot dan toe ik zal moeten waarmaken, wat U formuleert met grote durf. Maar wanneer ik het alsnog waarmaak, zal ook blijken dat U de eerste was die het waarnam en uitsprak. Voor mij om aan te denken in de momenten van twijfel, waaraan niemand ontkomt.

Ook ik verheug mij over de steeds stijgende lijn in de ontwikkeling van Jeanne Desmessieux. Telkens als de radio een plaat van haar geeft (en dat gebeurt nog al eens) zet ik even aan. Ook in deze vorm is haar spel altijd een bron van enthousiasme.

Met diepe en hartelijke dank,

steeds gaarne Uw

M.V.

 

concept, eerste versie

 

Originelen: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Foutieve spelling van de naam van organiste Jeanne Demessieux (1921-1968).