MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630220 Matthijs Vermeulen aan Jan Odé - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Jan Odé

Laren, ± 20 februari 1963

Zeer Geachte Heer Odé,

Al hopend dat deze woorden u bereiken in volmaakt goede gezondheid, en met onze beste wensen tegen een barre winter die maar voortduurt, betuig ik u warme dank voor de vriendelijke gedachte welke u gehad hebt bij mijn 75ste verjaardag.

Met onze hartelijke groeten, mede aan Mevr. Odé,

gaarne uw

M.V.

concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA