MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630220 Matthijs Vermeulen aan J.J.P. Oud - concept

Matthijs Vermeulen

aan

J.J.P. Oud

 

Laren, ± 20 februari 1963

 

Beste vriend Oud,

Hartelijk dank voor je gelukwensen, die me zeer getroffen hebben. Het was jammer dat je niet op het concert kon zijn. Je ontbrak. Alles ging verbazend gemakkelijk, opgewekt, en van zeer goede kwaliteit. De zes executanten behoren tot de jonge generatie, en voor 't eerst in mijn leven zag ik een resultaat dat vanzelfsprekend, zonder moeite, gegeven werd. Hoopvol. Ik vlas erop om niet enkel het eind bij te wonen van de lamentabele regressie in de evolutie der laatste tien jaren, maar ook, en bovenal, om nog een groot stuk begin mee te maken van de echte nieuwe tijden, die ik verwachtte omstreeks 1920.

Als voorheen, en als immer, met onze beste groeten en wensen, mede aan je vrouw,

steeds je

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA