MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630217 Matthijs Vermeulen aan Concertgebouworkest - P.C. Heuwekemeijer - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Concertgebouworkest (P. Heuwekemeijer)

 

Laren, 17 februari 1963

 

17 febr 1963

Zeer Geachte Heer Heuwekemeijer,

Het schijnt mij niet onmogelijk dat U uit diverse pers-stemmen, die bij mijn 75ste verjaardag mijn situatie in de Ned. muziek hebben gecommentarieerd, tot de conclusie gekomen bent, dat de uitvoering van een (en zelfs meer) mijner symphonieën zou beantwoorden aan de wensen van een belangrijk deel der publieke opinie.

Verondersteld dat ik Uw reflexen op de juiste wijze heb kunnen vermoeden, dan mag ik geloven dat wij beiden voor dezelfde gewichtige vraag staan: Wie zal die eventuele uitvoering dirigeren?

Dienaangaande, en met het volste vertrouwen op Uw persoonlijk inzicht, zou ik U ter overweging willen geven Uw gedachten omtrent de keuze van de dirigent in de eerste plaats te richten naar Ernest Bour.

Ik zag hem op het festival van de International Society for Contemporary Music te Keulen, in 1960, naast mijn 6de Symfonie ook andere werken dirigeren, en ik durf U verzekeren dat hij tot de weinige opperbeste orkestleiders behoort van onze tijd. U weet uit mijn verleden dat mijn garanties steeds gewaarborgd zijn gebleken.

Sinds die uitvoering mijner 6e had ik met Ernest Bour geen relaties.

Wat ik U voorleg speelt zich nog geheel af in het rijk mijner fantasie. Mijn enige zekerheid bij deze anticipatie is het buitengewone dirigentschap van Ernest Bour.

Ik hoop dat U mij dit schrijven ten goede zult duiden, want zoals altijd gaat het bij mij uitsluitend om de belangen van de Muziek.

Het verheugde mij U op het feestconcert van 11 febr. even te spreken. Ik blijf met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

altijd gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA