MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630214 Joep Verhagen aan Matthijs Vermeulen

Joep Verhagen

aan

Matthijs Vermeulen

Rotterdam, ± 14 februari 1963

Cher Maître, Hoe heb ik − oud en getrouw bewonderaar van Uw werk − genoten op Uw huldigingsavond. En U mijn beste en hartelijkste wensen en dank toegedragen...

Ik zou zo gaarne een foto van U bezitten, met een motiefje erop uit een Uwer werken. Toe, mag ik er U om bidden....

In oprechte dank en hoogachting, Uwe

Joep Verhagen

Mathenesserlaan 483B

Rotterdam

kunstkaart met een afbeelding van Ria Exel, ... en attendant Godot (Museum Boymans van Beuningen)

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA