MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630212 Will Eisma aan Matthijs Vermeulen

Will Eisma

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 12 februari 1963

Hilversum, 12 februari 1963

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Hoewel ik U niet persoonlijk ken, wil ik toch niet nalaten U van harte geluk te wensen met Uw 75e verjaardag. Dat U nog vele jaren in gezondheid zult mogen doorbrengen met alles wat U dierbaar is, is mijn wens.

Beschouwt U dit niet als een beleefdheid, maar als waardering van een componist van een veel jongere generatie.

Hoogachtend,

Will Eisma

Gijsbr. v. Amstelstr. 332A

Hilversum.