MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630115 Ministerie van OK & W - J.F.M.J. Jansen aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (J.F.M.J. Jansen)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, ± 15 januari 1963

 

uw brief:

10 januari 1963

onderwerp:

honorarium als componist

1957

 

Hiermede bevestig ik de ontvangst van uw bovenvermelde brief, waarin u mededeelde dat de in mijn opdracht te componeren liederen gereed zijn gekomen. Voor de uitbetaling van het u toegezegde honorarium ad f.600,-- wordt thans zorg gedragen. Na ontvangst van de compositie door Donemus zal ik nagaan, na daarover de mening te hebben gevraagd van de commissie, die mij heeft geadviseerd u de desbetreffende opdracht te verlenen, of de kosten van aanmaak van uw compositie bij Donemus voor rijksrekening kunnen worden genomen.

Voor de Staatssecretaris,

de plv. Chef der afdeling Kunsten,

w.g. mr. J.F.M.J. Jansen

 

afschrift

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA