MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630110 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van OK & W - J. Hulsker - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (J. Hulsker)

 

Laren, 10 januari 1963

 

Laren (N.H.)

Drift 45

10 jan 1963

Hooggeachte Heer Hulsker,

Het verheugt mij U te kunnen berichten dat U eerstdaags door de Stichting Donemus zullen worden toegezonden enkele liederen onder de titel Trois Chants d'amour.

Zij zijn het resultaat van de opdracht welke ik dato 17 juli 1957 mocht ontvangen van de Nederlandse Regering.

Toen de omstandigheden mij in de afgelopen jaren verscheidene malen verhinderden mijn taak binnen de overeengekomen tijd te volbrengen, hebt U de goedheid gehad mij herhaaldelijk uitstel te verlenen.

U nogmaals mijn diepe dank betuigend voor de welwillendheid waarmee U de overlast die ik U bezorgde hebt verontschuldigd, en voor het geduld waarmee U mijn werk hebt laten ontstaan, verblijf ik,

met de meeste hoogachting,

Uw dw.

Matthijs Vermeulen.

 

transcriptie vanuit fotokopie, tevens concept

 

origineel: Nationaal Archief

concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA