MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630107 Donemus - A. Jurres aan Matthijs Vermeulen

Donemus (André Jurres)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 7 januari 1963

 

7 januari 1963.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Hierbij bevestig ik graag de ontvangst van Uw brief van 1 januari j.l. en van de daarin genoemde partituur van Uw "Trois Chants d'amour", geschreven in opdracht van het Ministerie van O.K.W. Zodra hiervan een copie beschikbaar is, zullen wij deze inderdaad naar de heer Hulsker zenden.

Wat betreft de reproduceerbaarheid zijn de eerste reacties van onze technische mensen nogal gunstig. Het potlood schijnt voor fotografische reproductie wel geschikt te zijn; een nadeel blijft natuurlijk het feit dat potlood altijd afgeeft en het papier dus vegen vertoont.

Ik profiteer van deze brief om U hierbij uit te nodigen voor een concert, georganiseerd in samenwerking tussen De Suite, de Nederlandse Radio Unie en Donemus, ter gelegenheid van Uw 75ste verjaardag. Met enig voorbehoud op sommige punten volgen hier de nadere gegevens:

tijd en plaats: maandag 11 februari a.s. te 20.15 uur in de aula van het Stedelijk Museum te Amsterdam

programma: Jeannelotte Hertzberger en Maarten Bon: vioolsonate

René van Aalt en Reinbert de Leeuw: cellosonate

Martha van Kerkhoff en Herman Uhlhorn: liederen.

Het ligt in de bedoeling om ná het concert aan de aanwezigen (wij rekenen op ongeveer honderd personen) verversingen aan te bieden in de z.g. Tuinzaal van het Stedelijk Museum.

Het behoeft geen betoog dat alle organisatoren, in de eerste plaats Donemus, het bijzonder op prijs stellen dat U die avond aanwezig wilt zijn; het spreekt vanzelf dat ook Mevrouw Vermeulen en Uw dochter van harte welkom zijn. Indien U aan enkele personen een uitnodiging wilt doen toekomen, vernemen wij dit graag spoedig van U; de uitnodiging kan dan van ons uitgaan, hetgeen voor U wellicht het eenvoudigst is.

Tenslotte dank ik U ten zeerste voor Uw felicitaties n.a.v. de aan mij toegekende Jan van Gilse-prijs, alsook voor Uw wensen voor 1963; deze laatste worden uiteraard door mij van harte gereciproceerd.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

STICHTING DONEMUS,

André Jurres

Directeur.

 

Bijlage:

 

Amsterdam, 7 januari 1963

 

7 januari 1963.

Aan de heren:

Prof. H. Andriessen

Jurriaan Andriessen

Ir. H. Badings

Lex van Delden

Ton de Leeuw

Willem van Otterloo

Wouter Paap

Matthijs Vermeulen.

 

Betreft: D.A.V.-Serie 1963.

 

Mijne Heren,

Het Bestuur van de Stichting Donemus, hierin optredend als Redactie, heeft voor de D.A.V.-Serie 1963 het volgende programma samengesteld:

 

6301 (maart)

a) Lex van Delden − Trio voor strijkorkest (Nederlands Kamerorkest o.l.v. Paul Hupperts)

b) Ton de Leeuw − Ombres (Concertgebouworkest o.l.v. Bernard Haitink)

 

6302 (juni)

a) Jurriaan Andriessen − Sonate da camera voor fluit, altviool en gitaar

b) Matthijs Vermeulen − La Veille (Annie Delorie, Felix de Nobel)

 

6303 (september)

a) Henk Badings − Symphonie No. 8 (U.S.O. o.l.v. Paul Hupperts

b) Willem van Otterloo − Symphonietta voor blazers (U.S.O. o.l.v. Willem van Otterloo)

 

6304 (december)

a) Orgelwerken, o.a. van Hendrik Andriessen (Albert de Klerk)

b) Beiaardwerken, o.a. van Wouter Paap.

 

N.B. Voor zover bij de verschillende werken uitvoerenden genoemd worden, geschiedt dit met alle denkbaar voorbehoud.

 

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

Namens het Bestuur van de

STICHTING DONEMUS

André Jurres

Directeur.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA