MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620919 Henri Arends aan Matthijs Vermeulen

Henri Arends

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 19 september 1962

Amsterdam-Z., 19 September 1962

Hooggeachte Heer Vermeulen,

Mevrouw Diepenbrock, − hier v. Amsterdam −, was laatst bij ons en bij die gelegenheid, liet ik haar een gramofoonplaat horen van een hier in 't land nog vrij onbekende Tsjechische componist: de 50jarige Miloslav Kabelač. Zijn compositie "Mystery of time" had in Maart j.l. in Praag al een enorme indruk op mij gemaakt toen ik het daar hoorde uitvoeren door de Tsjechische Philharmonie en ik ken de reden waarom dit stuk mij zo impressioneerde. Ook Mevrouw D. was danig onder de indruk en vond ook dat deze muziek een zelfde onverbiddelijkheid en oerkracht kende als in Uw oeuvre in zo sterke mate aanwezig is en waarvoor ik − dit zij dan eens openlijk, en zwart op wit gezegd − de grootste bewondering koester.

Wij waren beiden van mening dat het voor U misschien een grote verrassing zou zijn om plotseling te ontdekken dat daar achter het ijzeren gordijn een U (wellicht) onbekende "medestrijder" met dezelfde fanatieke ijver en overtuiging zoekt te verwezenlijken hetgeen hem als ideaal voor ogen staat

"The Mystery of Time" dirigeer ik bij het Gelders Orkest op 13 Dec. in Arnhem en op de 14e in Nijmegen. Aangezien de repetities nog in het verschiet liggen kan ik nu de partituur wel een dag of tien missen. (In Oktober begin ik eraan te studeren.) Per gelijke post sluit ik ook een prospektus in van onze Haarlemse abonnementsconcerten. U zult bemerken dat we op 13 November de gehele Elektra uitvoeren. Er staat echter niet bij vermeld dat het de studenten van Amsterdam zijn welke de vocale partijen zullen verzorgen en dat tijdens het laatste lustrumconcert op 2 Juli ook al zo kranig gedaan hebben.

Ik hoor dat U het best maakt en nog steeds werkt in de eenzaamheid van Uw woning in Laren en aldus tracht uit te voeren wat de Schepper U met zijn rijke gaven toedacht en opdroeg. Ik betreur het zelf niet tot creativiteit in staat te zijn. Reproduceren is weliswaar ook een vorm van scheppen, maar het werkelijk nieuwe daarbij is zo miniem dat het bijna verwaarloosd kan worden.

Zeer geachte heer Vermeulen ik eindig dan met de wens dat mijn daad U niet te veel zal storen en integendeel veel genoegen mag schenken.

Met beste wensen voor U en Uw echtgenote (en dochter) verblijf ik met veel hartelijke groeten

Henri Arends

P.S. Mag ik rond 1 Oktober de partituur terug??

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA