MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620430 Matthijs Vermeulen aan Komitee Volkel - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Komitee protestfietstocht Volkel-Soesterberg-Amsterdam

Laren, 30 april 1962

30 apr.

Geachte Heer [Hoeksema],

Tot mijn spijt moet ik U mededelen dat mijn tegenwoordige bezigheden mij verhinderen gevolg te geven aan de vriendelijke uitnodiging die U tot mij richt in Uw schrijven van … dezer, waarvan ik overigens kennis nam met diepe sympathie.

Met mijn warmste wensen voor het succes van Uw onderneming,

en met de meeste Hoogachting

MV

concept

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA