MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620426 Komitee protestfietstocht Volkel aan Matthijs Vermeulen

Komitee protestfietstocht Volkel-Soesterberg-Amsterdam

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 26 april 1962

amsterdam 26 april 1962

Geachte Heer,

Gedurende de Pinksterdagen zal evenals vorig jaar een protestfietstocht van Volkel naar Amsterdam, tegen de opslag van atoomkoppen en raketbases in ons land plaatsvinden.

Deze tocht zal op zaterdag 9 juni a.s. in Volkel met een meeting beginnen en de 2e Pinksterdag om ± 5 uur 's middags in Amsterdam gesloten worden.

Gaarne verzoeken wij U op een van de meetings het woord te willen voeren.

Wij hopen van harte, dat U in de gelegenheid bent, op deze wijze aan de manifestatie een bijdrage te leveren en ons een positief antwoord zult geven.

Hoogachtend,

namens het Volkel Komitee,

B. Hoeksema

p/o L Seewald

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA