MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620308 Matthijs Vermeulen aan Sem Davids - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Sem Davids

 

Amsterdam, 8 maart 1962

 

8-3-62

Beste Sem

Het is alleraardigst dat je ook voor mij een exemplaar bestemd hebt van je Afscheid der Joden van Nederland, deze blijvende herinnering aan je jubilee, die voor jou waarschijnlijk de dierbaarste zal zijn. Je gedicht roept ontelbare gedachten op en ze behoren allen tot het soort dat wij nog lange tijd als nuttig zullen kunnen beschouwen, en zelfs als noodzakelijk. De men[sen] vergeten veel te gauw. De Grieken maakten van de herinnering een godin en gaven haar tot kinderen de negen muzen.

Wat ons gesternte betreft heeft je lieve vrouw zonder twijfel gelijk; en het zal niet de enige keer zijn, als ik mijn persoonlijke ondervinding mag vergelijken met de jouwe. Maar zeg haar toch dat, al zijn we wel geboren op dezelfde datum, doch niet op dezelfde dag, wij niettemin beiden op de wereld kwamen onder het teken van Aquarius. Hij wordt ook genoemd Le Verseau, en Amphora. Daar stort Ganymedes uit zijn kruik de hemelse gunsten, en die Schenker heeft ook iets misdeeld! Het zijn dus geen twee schepen die elkaar passeren in de nacht maar twee kruiken en hiermee is alles in orde.

Hartelijke groeten van ons.

M.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA