MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620305 Sem Davids aan Matthijs Vermeulen

Sem Davids

aan

Matthijs Vermeulen

Castricum, 5 maart 1962

Castricum, 5.3.1962

Beste Matthijs, tot de geschenken, die ik op m'n 65ste verjaardag ter Groene ontving, behoorde ook een herdruk van een gedicht van mijn hand, dat in de oorlogsjaren het schemerlicht zag.

Als reactie op je hartelijke briefje aan Jaap (maar ik hèb het nu!) hierbij een exemplaar daarvan.

Merkwaardig, dat mensen, die onder één gesternte zijn geboren (zoals wij), op hun verjaardagen per se "ships that pass in the night" moeten zijn. Ik hoop, dat we elkaar een andere keer toch weer eens ontmoeten.

Hartelijke groeten,

Sem

P.S. Mijn lieve vrouw, hoewel volstrekt geen astrologe, roept mij toe, dat ik faal wat dat gesternte betreft; want het was niet dezelfde dag. Maar soit....

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA