MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620202 redactie DGA aan Matthijs Vermeulen

redactie De Groene Amsterdammer

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 2 februari 1962

Amsterdam, 2.2.62.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Donderdag 8 februari a.s. wordt Sem Davids 65 jaar. In verband daarmee zal op die dag op het kantoor van De Groene een klein feestje worden georganiseerd, dat 's middags om 12 uur zal beginnen. De redaktie van De Groene zou het bijzonder op prijs stellen als ook u daarbij tegenwoordig zou kunnen zijn.

Hoogachtend,

DE GROENE AMSTERDAMMER

R. Bleekrode

red.sekr.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA