MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620118 Matthijs Vermeulen aan Hilde en Fred Ureel - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Hilde en Fred Ureel

 

Laren, 18 januari 1962

 

18 jan 1962

Zeer waarde Hilde en Fred Ureel,

Het was voor mij een goede verrassing van U beiden gelukwensen te ontvangen die voortkomen uit sympathie voor Het Avontuur van den Geest. Soms lijkt mij het schrijven van dit boek zo lang geleden en zo ongewoon dat er bijna niet aan kan geloven. Zou het U misschien interesseren de franse vertaling te lezen, gemaakt door mijzelf en negen jaar geleden verschenen? Ik zal ze u dan sturen met een waar genoegen, want ik beschouw haar als een hier en daar aanzienlijk verbeterde redactie van de oorspronkelijke tekst. Ik zou een dergelijke voortzetting van onze schriftelijke kennismaking aangenamer vinden dan de toezending van een foto waartoe ik innerlijk nooit enige neiging gehad heb, zonder overigens te weten waarom niet eigenlijk, maar even weinig neiging als om te poseren voor een fotograaf of voor een schilder. Het spijt me werkelijk, dat [ik] een zo eenvoudig plezier niet kan bewijzen aan twee lezers wier instemming met het Avontuur van den Geest standvastig blijkt te zijn. En als ik het voor het zeggen had om op reis te gaan, stapte ik morgen misschien wel in de trein naar Gent om wat met U te komen praten. Maar sinds 1957 ben ik geheel ingenomen door het componeren en als mijn verlangen daaromtrent werkelijkheid wordt/zich laat verwezenlijken zal dit nog menig jaar duren. Mocht U echter bij geval in Holland komen dan staat onze deur wagewijd voor U open, dat spreekt vanzelf.

Naast mijn dank voor uw vriendelijke gedachten voeg ik hierbij onze hartelijke gelukwensen voor u samen.

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA