MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620103 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen, 3 januari 1962

Bergen N.H. −

3-i-'62 –

Woensdag –

Beste Thijs –

Ik ben wat laat met mijn jaarlijksche gelukwenschen en derzelver, hierbij ingesloten, versiering. –

Wij hebben elkaar wel in héél lang niet gezien.... Ik kwam haast nooit meer in 't Gooi − twee maal even één dag in Laren. Maar ik hoop nu toch, denkelijk in 't midden van de maand, 'n paar dagen bij mijn broer te zullen blijven, en dan bel ik jullie op om een afspraak te maken. − Maar laat mij eerst eens weten, hoe 't jullie 3-en gaat. En ben jij nog "zwoegend in vervoering", zooals Yeats het artistiek scheppingsproces in een essay definieerde? −Ik hoop het − hoezeer van harte, dat weet je wel. –

Veel hartelijks, ook voor Thea ,van

je

Jany