MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19611227 Hilde en Fred Ureel aan Matthijs Vermeulen

Hilde en Fred Ureel

aan

Matthijs Vermeulen

 

Gent, 27 december 1961

 

Gent, 27 dec. 1961

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Een paar jaar geleden hebben we kennis gemaakt met "Het avontuur van den Geest". Tevens hadden we de kans om ons daarvan een aantal exemplaren aan te schaffen, zodat we er af en toe eentje aan een vriend of kennis konden "uitlenen".

Intussen hebben we ook enkele van Uw voortreffelijke opstellen over de muziek gelezen. Daar we vermoedelijk niet de kans zullen hebben U ooit persoonlijk te ontmoeten hopen we U een genoegen te doen met U schriftelijk onze sympathie te betuigen en U − zoals we het een paar jaar geleden eens deden − U onze beste wensen voor een voorspoedig nieuwjaar aan te bieden.

Terzelfdertijd zijn we zo vrij U te vragen of U ons bij gelegenheid een foto van U zou kunnen sturen? U zou ons daarmee een zeer groot genoegen doen, wat trouwens de verklaring is waarom wij U met een dergelijk verzoek durven lastig te vallen.

U bij voorbaat dankend, bieden wij U nogmaals onze hartelijke wensen aan.

Hilde, Fred Ureel

 

Lamstraat 18

Gent België

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA