MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19611008 Th.G. van der Leer aan Matthijs Vermeulen

Th. G. van der Leer

aan

Matthijs Vermeulen

Haarlem, 8 oktober 1961

Haarlem 8-10-'61

Geachte Heer Vermeulen,

Mag ik U deze recensie doen toekomen. Tevens mijn bewondering voor dit werk, het heeft me wat gedaan.

Zijn er binnenkort uitvoeringen van Uw werk? Ik wil graag aanwezig zijn.

Mijn beste wenschen voor U.

Hoogachtend

Th. G. v.d. Leer

Zijlweg 112

Haarlem

bijgevoegd recensie Bloemendaalse Courant van 6 oktober 1961

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA