MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19610808 redactie Delta - N. Stamer aan Matthijs Vermeulen

redactie Delta (N. Stamer)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 8 augustus 1961

 

8 augustus 1961

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Aangezien Uw artikel 'Beschouwingen bij mijn zesde symfonie' opgenomen zal worden in het komende Herfst-nummer van DELTA, wil ik U gaarne het volgende vragen:

1. wilt U ons een beknopte curriculum vitae toezenden? Wij plaatsen boven ieder artikel artikel altijd enige gegevens over de auteur.

2. Wij wilden Uw artikel graag verluchten met een foto van een deel van de partituur van de symfonie. Wij hadden gedacht aan de eerste pagina of aan een pagina die U bijzonder typerend voor het hele werk vindt. Zoudt U ons hieraan kunnen helpen?

3. Wij zouden graag gegevens hebben over muziek van U die beschikbaar is op de plaat en in partituur.

De vertaling van Uw artikel zult U nog ontvangen.

U bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite, verblijven wij met de meeste hoogachting,

STICHTING INTERNATIONALE UITGAVE DELTA

N. Stamer

redactie-secretaresse

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA