MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19610808 Elseviers Weekblad - Michel van der Plas aan Matthijs Vermeulen

Elseviers Weekblad (Michel van der Plas)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 8 augustus 1961

 

8 augustus 1961.

Zeer geachte Heer,

In de loop van de herfst zouden wij graag een enquête publiceren, waarin een vijftiental vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse musici antwoord geven op de volgende vragen:

1. Wie is naar Uw mening de meest onderschatte componist van de moderne tijd?

2. Wie de meest overschatte?

3. Kunt U dit in enkele woorden toelichten?

Ook U nodigen wij uit hieraan mede te werken.

Graag zagen wij het antwoord beperkt tot de tijd na 1900. Mocht U daarvan om een bijzondere reden willen afwijken, dan kunt U dit in Uw toelichting verantwoorden.

In verband met krappe plaatsruimte moeten wij U dringend verzoeken Uw bijdrage te beperken tot 250 à 300 woorden. Wij kunnen U hier een tegemoetkoming van f 40.− voor aanbieden.

Graag zagen wij Uw antwoord vóór 1 september a.s. tegemoet.

U bij voorbaat hartelijk dankend voor Uw medewerking, met de meeste hoogachting,

KUNSTREDACTIE ELSEVIERS WEEKBLAD

Michel van der Plas.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA