MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19601215 Eberhard Rebling aan Matthijs Vermeulen

Eberhard Rebling

aan

Matthijs Vermeulen

Eichwalde, 15 december 1960

Eichwalde bei Berlin, 15 dec. 1960.

Puschkinalee 41.

Tel. 63 50 47

Zeer geachte Heer Vermeulen,

U zult misschien verbaasd zijn van mij een brief te ontvangen. U herinnert zich zeker de tijd, dat wij vaak als Amsterdamse critici concerten bezochten en elkander vriendelijk begroetten. Het is nu al bijna negen jaar geleden, dat ik met mijn gezin naar Oost-Berlijn verhuisd ben. Aanvankelijk was ik hoofdredacteur van het belangrijkste muziektijdschrift in dit gedeelte van Duitsland, maar sinds bijna twee jaar ben ik directeur van de Oost-Berlijnse hogeschool voor muziek. Dit werk bevalt me uitstekend, vooral omdat de opvoeding van de jeugd tot goede musici en eerlijke vredelievende mensen mij grote voldoening geeft. U kunt er zeker van zijn, dat hier een nieuwe jeugd opgroeit, die met het verschrikkelijke verleden van dit land volkomen gebroken heeft.

De reden van mijn brief is de volgende: het componistenverbond van de Duitse Democratische Republiek (Verband Deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler) organiseert van 4 tot 15 april 1961 in Berlijn en enkele andere steden, zoals Dresden, Leipzig enz. een groot muziekfeest ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van deze organisatie. Ik wilde U nu vragen, of U in principe bereid zou zijn een uitnodiging, om daaraan deel te nemen, te accepteren. Als U zin en tijd hebt, schrijft U mij het dan alstubelieft, dan kunnen we over alle andere kwesties, de reis, de onkosten, Je visa enz. met elkaar corresponderen.

Zo nu en dan eens lees ik de Groene Amsterdammer, en ik vind het erg jammer, dat U er niet meer in schrijft, want Uw artiekelen waren altijd boeiend, interessant, alhoewel ik het dikwijls niet met U eens was. Maar dat mocht niet hinderen, dat ik altijd Uw eerlijke, openhartige mening heb gerespecteerd.

Ik hoop van harte dat U gezond bent en dat ook Uw echtgenote en Uw kind het goed maken. Gaarne zou ik een bericht van U willen ontvangen. Met de beste wensen voor een gezond en voorspoedig Nieuwjaar

en hartelijke groeten, ook van mijn vrouw,

Uw

E. Rebling

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA