MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600728 redactie Delta - Ed. Hoornik aan Matthijs Vermeulen

redactie Delta (Ed. Hoornik)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 28 juli 1960

 

28 juli 1960.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

De tegenstelling, waarop U in de eerste twee alinea's van Uw brief van 24 juli doelt, tussen de bewondering, die de redactie van DELTA voor Uw werk koestert en het doodzwijgen van ditzelfde werk door onze muziek-chroniqueur moge schrijnend zijn, zij is ook vermakelijk. Dat U de humoristische kant hiervan na de pijnlijke ervaringen van veertig jaar blijft zien, heeft mij bijzonder plezierig getroffen. Ik heb getracht onze chroniqueur Lex van Delden te bereiken, niet zozeer om hem ter verantwoording te roepen, want onze chroniqueurs zijn autonoom, maar om hem de vraag voor te leggen: Waarom dit zwijgen? − Hij was echter met vakantie.

Ik ben verheugd dat U Uw artikel aan 'Delta' wilt afstaan en ik begrijp volledig dat U niet meer verkortingen hebt kunnen aanbrengen. In deze vorm gaat het naar de vertaler. Zodra de vertaling gereed is en nagekeken door onze eindredacteur, de Heer James S Holmes, zal ik U het stuk voorleggen. Over de wijze van presentatie pleeg ik daarna overleg met de Heren Elffers en Holmes. Mochten zij besluiten tot een autografische kop, zoals in De Groene, of mochten zij een andere wijze van opmaak voorstellen, waarvoor de partituur benodigd is, dan zal ik U hieromtrent verwittigen. Ook over een eventuele inleiding zal ik met hen overleg plegen, waarbij ik U de verzekering geef, dat wij niets zullen beslissen zonder Uw fiat.

Niet alleen voor Uw toestemming Uw artikel in DELTA te publiceren, maar ook voor Uw markante brief, zeg ik U hartelijk dank.

Met de meeste hoogachting en vriendelijke groeten,

STICHTING INTERNATIONALE UITGAVE DELTA

Ed. Hoornik

redacteur-secretaris

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA