MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600721 Ambassade NL Buenos Aires aan Matthijs Vermeulen

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Buenos Aires

aan

Matthijs Vermeulen

Buenos Aires, 21 juli 1960

Buenos Aires, 21 juli 1960.

[aanhef ontbreekt]

Bijgaand doe ik U ter kennisneming toekomen één exemplaar van het maandblad "Crónica de Holanda" nummer: 113 (juli/augustus 1960-uitgave), dat door de Voorlichtingsdienst van deze Ambassade geredigeerd en in een oplage van 15.000 exemplaren in geheel Latijns-Amerika verspreid wordt.

Op de pagina's 20 t/m 24 van het genoemde maandblad werd opgenomen een geïllustreerd artikel, getiteld "La música en Holanda", hetwelk ontleend werd aan de publicatie "Music in Holland" (Uitgever: J.M. Meulenhoff), en dat U ongetwijfeld zal interesseren.

Met de meeste hoogachting,

Dr. J. van As

Ambassaderaad voor Pers- en Culturele Zaken.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA