MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600523 Cultuurfonds BUMA - J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 23 mei 1960

 

Amsterdam-C., 23 mei 1960

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw brief van 12 dezer. Ik moet hierbij opmerken, dat ik in deze zaak niet beslissen kan, maar dat dit tot de competentie behoort van het bestuur. Uw brief zal op de eerstvolgende bestuursvergadering worden behandeld. Omtrent het resultaat der beraadslagingen ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.

Met de meeste hoogachting,

J v Nus.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA