MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600206 J.J. van der Linden aan Matthijs Vermeulen

J.J. van der Linden

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 6 februari 1960

6-2-60.

Edele Vriend,

Vergeef mij, dat wij onze gelukwensen per getikte brief sturen. Zij zijn daarom zeker niet minder hartelijk. Ernée heeft blijk gegeven van een tweede helderziendheid: zij stapte uit in Doorn, trad ergens binnen en vond je verjaarsgeschenk, dat wij heden aan je toezenden. Wij zelf zijn kinderlijk gelukkig met deze vondst en wij hopen nu maar, dat jullie het ook bent. In ieder geval is de bedoeling: ter inspiratie.

Hartelijke groeten aan de drie van de twee,

je

Jan.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA