MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600120 Matthijs Vermeulen aan ISCM Sectie Holland - H.J.R. Schaffers - concept

Matthijs Vermeulen

aan

ISCM Sectie Holland (H.J.R. Schaffers)

 

Laren, 20 januari 1960

 

20 jan 1960

Zeer Geachte Heer Schaffers,

Het heeft mij buitengewoon verheugd uit Uw schrijven van 15-dezer te vernemen dat mijn 6e Symphonie een plaats heeft gekregen op het a.s. festival van de ISCM. te Keulen.

In 't bijzonder ben ik getroffen door het vertrouwen dat de jury-leden van de Sectie Holland hebben willen schenken aan mijn werk, want een zekere ervaring leert mij de bezwaren veronderstellen welke slechts met enige volharding konden worden overwonnen.

Ik waardeer des te meer de uitslag en U zult mij ten zeerste verplichten als U de jury-leden die onze zaak verdedigd hebben, mijn gevoelens wilt overbrengen van grote en warme erkentelijkheid.

Ofschoon mijn muziek zich gaat wagen in de kuil (als ik zo zeggen mag) van de jonge leeuwen ener moderniteit welke ik altijd heb ontweken, twijfel ik niet aan de goede afloop, en blijf intussen

Met de meeste hoogachting

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA