MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19591205 Matthijs Vermeulen aan KRO - Jos Wouters - concept

Matthijs Vermeulen

aan

KRO (Jos Wouters)

 

Laren, 5 december 1959

 

5 Dec 59

Zeer geachte Heer Wouters,

De onverwachte annulering van de Amsterdamse uitvoering mijner 6de symph. en de voor mij zeer onaangename ervaringen, welke dat meebracht, deden de sterke wens bij mij ontstaan om me zo spoedig mogelijk weer te begeven naar mijn gewone doen, d.w.z. de compositie voort te zetten die onderbroken werd door de tussenkomst der symphonie.

Ik moet u daarom vragen de goedheid te willen hebben mij te ontslaan van de verplichting welke ik op mij nam tegenover de K.R.O. die mij uitnodigde een toelichting te houden voor de uitzending der symph. op 3 jan. a.s.

Het spijt mij dat ik u dit verzoek moet doen, te meer omdat er niet het geringste verband bestaat tussen mijn griezelige indrukken bij die annulering en mijn toelichting voor de uitzending van de K.R.O.

Ik acht de heer Wouter Paap de meest geschikte persoon om mij te vervangen, en ik denk, ik hoop ten minste, dat hij mij deze dienst niet zal weigeren.

Mocht ik met dit verzoek niet aan het juiste adres zijn bij u, dan zult u mij zeer verplichten door de redacteur met wie ik een afspraak maakte in kennis te stellen van dit schrijven.

Het heeft mij bizonder verheugd uit uw artikel in de Groene te mogen opmerken dat u mijn werk sympathiek gezind is en van harte dank ik u voor uw goede woorden.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA