MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19591128 Matthijs Vermeulen aan J. Reichenfeld

Matthijs Vermeulen

aan

J. Reichenfeld

Laren, 28 november 1959

Laren (N.H.)

Drift 45

28 nov. 1959

Beste Hans,

Door allerlei beslommeringen die aan een première verbonden zijn, kon ik nog geen tijd vinden om te "reageren" op het artikel waartoe je bezoek te Laren aanleiding gaf. Geheel objectief je werk beoordelend moet ik het zeer voortreffelijk noemen. Het is uitstekend "gecomponeerd" tot in kleinste nuances. Alle proporties tussen het eigenlijke onderwerp en de anecdotische bijkomstigheden heb je afgewogen met een juistheid waarvoor een soort meesterschap nodig is, en ieder journalist, ieder schrijver, die weet heeft van het vak, zal dat rondborstig beamen. Subjectief heb ik in je stuk de toon gewaardeerd qui fait la musique. Hij houdt het exacte midden in een parallel van welwillendheid en afwachting. Het zakelijke element is onberispelijk behandeld. Dit is zeldzaam genoeg, altijd, om het met grote lof te vermelden!

Je kritiek lezend was ik je erkentelijk dat je diezelfde toon bewaard had toen je bedenkingen moest opperen welke bij een eerste auditie van "polymelodische" muziek haast onvermijdelijk zijn. Ik geef mij er duidelijk rekenschap van dat zulke bezwaren op vierkant tegenovergestelde manier, en zelfs in de zwartste kleuren, geschilderd hadden kunnen worden. Ik ben je dankbaar voor zulke onpartijdigheid. Ik bewonder ze, en heb daarvoor alle reden. Over de oorzaken die tot dergelijke bedenkingen voeren, hoop ik op een keer nog eens met je te kunnen praten.

Wat mij betreft heb ik, de symphonie horend, met tevredenheid opgemerkt o.a. dat het negenstemmige slot klonk met een doorzichtigheid, een glans, en een zwaarteloosheid, waartegen niets viel in te brengen. En gerust zou ik kunnen vragen: wie doet me dat na?

Nogmaals merci de grand coeur. En met vriendschappelijke groeten, ook van Thea

je

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA