MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19591127 KRO aan Matthijs Vermeulen

KRO

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 27 november 1959

Hilversum, 27 November 1959.

Uitnodiging tot optreden voor de microfoon

Hierdoor nodigen wij U uit mede te werken aan het programma van Zondag 3 Januari 1960 tussen 11.30 en 12.15 uur.

Uw medewerking zal bestaan uit:

Het houden van een toelichting bij Uw 6e Symphonie in de serie "Muziek van onze tijd".

Zoudt U met de Muziekafdeling willen overleggen, wanneer de opname kan plaats vinden?

Voor deze medewerking bieden wij U aan:

Honorarium f 100.−

totaal (in cijfers) f 100.−

totaal (in letters) éénhonderd gulden.

Hoogachtend,

KATHOLIEKE RADIO OMROEP

[handtekening onleesbaar]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA