MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19591112 Matthijs Vermeulen aan C.J.H. van den Broek - concept

Matthijs Vermeulen

aan

C.J.H. van den Broek ('de moderne muziek')

 

Laren, 12 november 1959

 

12 nov. 59

Zeer Geachte Heer Van den Broek,

Bezigheden op muziek-papier verhinderden mij U eerder bevestiging te geven van uw brief dato 25 oct.1

Uit uw schrijven leidde ik af dat ik geen op zichzelfstaande voordracht houd (wat mij uitstekend van pas komt) maar dat ik mij laat ondervragen door U en daarop min of meer uitvoerig antwoord.

Met de inhoud van uw vragen, zoals U ze mij voorlegt ga ik accoord.

Sub 4 kunt U m.i. gevoegelijk inlassen:

Welke zijn, volgens U, de voornaamste karakteristieken van uw muziek?

(Het is nuttig die te kennen)

En:

Hoe denkt U over de richting die de componisten de laatste tien jaren genomen hebben?

Het zou mij dienstig zijn als U hiermee instemt. Vragen en antwoorden zouden dan zonder moeizaamheid een half uur beslaan.

Ik ben wel benieuwd welke banden of draden U hebt kunnen verkrijgen voor de muziek-nummers van uw programma.

Wilt U mij dit nog even mededelen?

Met vriendelijke groeten en

Hoogachting

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Deze brief is niet bewaard gebleven.