MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19591024 Matthijs Vermeulen aan C.J.H. van den Broek - concept

Matthijs Vermeulen

aan

C.J.H. van den Broek ('de moderne muziek')

 

Laren, 24 oktober 1959

 

24 oct.

Zeer Geachte Heer Van den Broek,

Langs een omweg hoorde ik dat de gramofonische opnamen van mijn vierde en vijfde Symphonie door Donemus vernietigd zijn.

Om bijzondere redenen kan ik niet persoonlijk aan D inlichtingen vragen over de juistheid van dit bericht dat mij uitermate hindert.

Zoudt u de goedheid willen hebben zo spoedig mogelijk contact te nemen met Donemus?

Als het gerucht juist blijkt, en de opnamen inderdaad vernietigd zijn, zoudt U nog een poging kunnen doen bij de Radio, die eveneens reproductie-materiaal bezit van de 4de en 5de symph.

Zeer gaarne zou ik nauwkeurig weten waarop ik rekenen kan, en hoeveel tijd van de avond gevuld zal moeten warden met mijn gesproken inleiding. Een half of een heel uur maakt groot verschil wat betreft de voorbereiding. En de datum komt in zicht.

Een snel antwoord van u zou mij verheugen.

Het vr gr, ook namens mijn vrouw,

Hoogachtend

Matthijs Vermeulen

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA