MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19591005 Matthijs Vermeulen aan C.J.H. van den Broek - concept

Matthijs Vermeulen

aan

C.J.H. van den Broek ('de moderne muziek')

 

Laren, 5 oktober 1959

 

6 oct 59

Zeer Geachte Heer van den Broek,

Uit het onbewuste nachtelijk beraad over de indrukken van gisteren is geen enkel bezwaar te voorschijn gekomen. Ik aanvaard dus uw uitnodiging. Op maandagavond 23 Nov. zal ik voor de Stichting Moderne Muziek een inleidende beschouwing geven over mijn zesde symphonie. Met of zonder debat, dit laat ik aan U te beslissen. Ik stel slechts één voorwaarde: een particulier voertuig brengt mij (met mijn vrouw) heen en terug. Hoewel U in deze wens al voorzien hebt, meen ik hem te moeten herhalen, want een grondige afkeer van het openbare vervoer maakt mij het reizen, ofschoon ik ervan houd, zo goed als onmogelijk.

Wij moeten ook nog samen overleggen, hoe het programma op zijn best kan worden ingericht. Ik sta hiervoor tot uw beschikking op elk uur dat U convenieert.

Ik hoop U later zeer erkentelijk te zullen kunnen zijn voor Uw enthousiast initiatief, dat ik nu reeds buitengewoon waardeer.

Met vriendschappelijke gevoelens en de meeste hoogachting,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA