MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590921 Matthijs Vermeulen aan Fons Schellekens - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Fons Schellekens

 

Laren, 21 september 1959

 

21 Sept

Zeer Geachte Heer Schellekens

Ik heb bijzondere waardering voor Uw plan om de georkestreerde zetting van La Veille uit te voeren in het openbaar. Het is een gedachte die totnutoe nog bij geen enkel dirigent is kunnen opkomen, hoewel er sinds lang een kennelijk gebrek heerst aan goede stukken voor mezzo-sopraan met begeleiding ven orkest.

U zult wel bemerkt hebben dat er hier en daar in de partituur enkele onwennigheden voorkomen waarmee zelfs beroepsorkestspelers eventjes last hebben, n.l. in de violen. Ik vertrouw dat U tijd genoeg zult hebben om Uw spelers daar een paar minuten te laten oefenen.

Het zal nuttig zijn geloof ik voor de acoustiek van de Bachzaal om het orkest in sommige tutti (bldz 21 e.v.) te temperen, en de koper-accoorden zesde maat in cijfer 22, direct na de ff-inzet te laten verminderen, anders komt de stem er niet genoeg uit, vrees ik, in de Bachzaal.

Hierbij ontvangt U tevens een korte toelichting, die de hoorders denk ik voldoende voorbereidt.

Is het U bekend hoe de verzen van het gedicht grafisch moeten worden voorgesteld in het tekstboekje? Ik kan U zo nodig een voorbeeld zenden.

Als de omstandigheden het toelaten zal ik de uitvoering gaarne bijwonen. Ik hoorde La Veille met het orkest van de omroep, maar nog niet in een zaal.

U het beste succes toewensend

Met de meeste Hoogachting

MV

 

concept

 

[het concept van de toelichting, genoteerd op een apart blaadje en gedateerd 17 sept. 1959, luidt:]

 

De handeling van La Veille gebeurt in een stad, of een stadje, of een dorp, dicht bij het begin van de nacht, ergens in Frankrijk, of ergens overal. Het is oorlog, heel ver weg, misschien dichtbij, maar de dingen weten dat niet; hier hangt overal stilte en rust. Een vrouw sloot juist de luiken van een kamer waar een kind al sluimert. Zij kan de dochter zijn, de bruid, de zuster, de moeder van iemand daarginds waar het oorlog is. Een der millioenen vrouwen als Antigone, geboren voor de liefde, niet voor de haat, die 's avonds mijmeren over hoe goed alles was en zou kunnen zijn, over al het schrikbarende dat achter deze vredigheid verscholen ligt en om haar heen rondwaart in gedachten, die zij niet kan afschudden, die haar allengs overmeesteren en vervaard maken. Misschien zal het uur straks slaan voor iemand die haar lief is. Haar weerloos medelijden wordt bidden, zacht, luid en luider. Met alle dingen, die reeds schijnen te bidden, bidt zij voor de mensen.

La Veille werd gecomponeerd in 1917, georchestreerd in 1932.

De georchestreerde uitvoering van hedenavond is de eerste die plaats vindt in het openbaar.

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA