MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590812 Matthijs Vermeulen aan Jan Engelman - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Jan Engelman

 

Laren, 12 augustus 1959

 

12-8-59

Beste Jan,

Het spijt me voor onze verstandhouding dat ik de hierbij ingesloten postwissel aan je moet terugzenden.

De motivering "binnengekomen klacht" kan ik niet aanvaarden.

Het was geen klacht die ik tot je richtte in mijn antwoord op je brief uit Majorca, maar een gewone observatie als gevolg van jouw observaties.

Ten overvloede schrikt de toevoeging "1e termijn" me af. Dat gaat niet. Wij hebben niet de minste overeenkomst gesloten betreffende "verschuldigde vleugelhuur" en ik wens die ook niet te sluiten. Dit geval, waarvan jij een kwestie maakt, behoort voor mij tot het verleden, en houdt voor mij geen enkele consequentie in.

Het zal me verheugen wanneer je deze woorden wilt opvatten als een blijk van goede bedoelingen.

Beste groeten,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA