MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590620 Ministerie van OK & W - J.F.M.J. Jansen aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (J.F.M.J. Jansen)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 20 juni 1959

 

's-Gravenhage

20 juni 1959.

Uw brief

3 juni 1959.

Onderwerp

Opdrachten aan Nederlandse componisten in het jaar 1959.

 

Hiermede verleen ik u opdracht tot het componeren van een kamermuziekwerk naar keuze. Ik stel hiervoor een honorarium in uitzicht van f. 800,--

Aan het verlenen van deze opdracht is de voorwaarde verbonden, dat het werk uiterlijk 1 maart 1960 gereed en in mijn bezit zal zijn.

Indien t.z.t. dit nodig mocht blijken, zal ik een verzoek van u om uitstel van de datum van inlevering in welwillende overweging nemen.

De Minister,

namens deze,

de wnd. Chef van de afdeling Kunsten,

mr. J.F.M.J. Jansen

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA