MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590603 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van OK & W - min. J.M.L.Th. Cals - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (minister J.M.L.Th. Cals)

 

Laren, 3 juni 1959

 

Laren (N.H.)

Drift 45

3 juni 1959

Excellentie,

Antwoordend op het schrijven Uwer Excellentie van 22 mei, heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat ik hare opdracht tot het componeren van een kamermuziekwerk met grote erkentelijkheid aanvaard, en mij zal beijveren aan de gestelde voorwaarden te voldoen, hoewel ik wat de datum van inlevering betreft geen volstrekte zekerheid kan verschaffen.

Uwe Excellentie dankend voor hare welwillendheid verblijve ik met diepe hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

transcriptie vanuit fotokopie, tevens concept

 

origineel: Nationaal Archief

concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA