MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590522 Ministerie van OK & W - min. J.M.L.Th. Cals aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (minister J.M.L.Th. Cals)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 22 mei 1959

 

's-Gravenhage

22 mei 1959.

Onderwerp

Opdrachten aan Nederlandse componisten in het jaar 1959.

 

Ik heb het voornemen u een opdracht te verlenen tot het componeren van een kamermuziekwerk naar keuze.

Ik zal hiervoor een honorarium in uitzicht stellen van f.800,--.

De compositie zal uiterlijk 1 maart 1960 gereed en in mijn bezit moeten zijn.

Ik zal het op prijs stellen ten spoedigste van u te vernemen of u een dergelijke opdracht onder de genoemde voorwaarden zoudt kunnen aanvaarden.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

mr. J.M.L.Th. Cals

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA