MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590503 H.J. Nieman - Internationale Gustav Mahler Gesellschaft aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

H.J. Nieman (Internationale Gustav Mahler Gesellschaft)

aan

Thea Vermeulen-Diepenbrock

 

Wassenaar, 3 mei 1959

 

Wassenaar, 3 mei 1959.

Zeer geachte Mevr. Vermeulen.

Na lezing van het boekje "Muziek dat Wonder" en het intense genot dat ik er bij ondervond schaam ik mij er om gevraagd te hebben inplaats het gewoon privé te hebben aangeschaft. Niettemin dank ik U zeer voor de genomen moeite ons te schrijven en voor de gift.

Hoewel wij leden der Mahlergesellschaft niet terugverlangen en dus niet streven naar een hernieuwde Mahlercultus, menen wij degenen, die belangstelling voor deze componist hebben bij mogelijkheid diens werken op een concert te moeten laten horen. Waar dit weer mede afhankelijk is van de "officiële kritiek" en zou Uw man er over schrijven wellicht een dominerende kritiek, zo was dat één van de redenen, om zijn standpunt te kennen. Daarnaast mijn persoonlijke verlangen, na te gaan, hoe iemand, die in verschillende perioden van zijn leven zo'n wisselende appreciatie had, er, men kan toch zeggen na rijp beraad tegenover staat.

Geen mens kan echter alles tegelijk, en ik moge Uw man van harte een goede vruchtbare en vreugdevolle tijd toewensen.

Inmiddels verblijf ik met vriendelijke groet en de meeste hoogachting Uw,

H.J. Nieman

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA