MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590316 Jan Engelman aan Matthijs Vermeulen - brief en concept

Jan Engelman

aan

Matthijs Vermeulen

 

Palma de Mallorca, 16 maart 1959

 

Palma de Mallorca,

16 Maart '59

Beste Matthijs

Nu wil ik je toch schrijven wat mij al maanden op het hart ligt, iets wat je misschien geweldig kwaad zal maken, maar later, bij dieper inzicht, door jou hopentlijk als juist zal worden gezien. Het opeischen van den vleugel, die al zoo lang bij Joanna staat, is weliswaar je "burgerlijk" recht, maar gezien de omstandigheden geheel onnoodig, onhoofsch en voor Joanna bijzonder lastig en ook grievend. Thea vraagt den vleugel, omdat jij het wilt. Zij doet alles, wat jij wilt. Zelfs haar persoonlijkheid is uitgewischt, omdat die door jou geabsorbeerd is. Een lange vacantie en alleen-zijn is voor Thea's gezondheid dringend noodig. Natuurlijk, het gaat mij allemaal niet aan, ik mag wel naar mijzelf kijken, etc., maar tòch zeg ik het. Meerderen deelen dit oordeel. Want jij bent zóó van je werk vervuld, dat je er geen flauw vermoeden van hebt, wat er in je omgeving gebeurt. Zoo ook in het geval van den vleugel. Om een accoord aan te slaan is een kleine piano geschikt. Den Erard van A.D. gebruiken, mag voor ieder Nederlandsch componist een eer heeten. Waarom den Steinway zéér snel laten vervallen in een summier tuinhuisje? Dat is een kostelijk instrument, een eigendom, waardeloos maken. Het is Thea's bezit, maar nu is zij gedwongen Joanna, die zooveel voor haar en jou gedaan heeft, verdriet te doen en veel ongemak te bezorgen. Joanna kan bij haar thuis nooit meer een concert geven en in haar lessen wordt zij gehinderd. Matthijs, dit is heel egocentrisch, maar je weet het niet. Misschien is het goed, een scheppend kunstenaar aan te manen óók eens buiten zich-zelf te treden.

Beste groeten

van

Jan

 

N.B. Ik schrijf slecht, excuseer! Mijn oogen zijn bijzonder zwak door den vermoeienden winter.

 

brief en concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA