MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590223 J.H. Polenaar aan Matthijs Vermeulen

J.H. Polenaar

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 23 februari 1959

23 februari 1959

Hooggeachte Matthijs Vermeulen,

Ik ben U bizonder erkentelijk voor het boekje, dat als goede bekende bij mij binnenkwam, met uw inscriptie. Daaraan ontleent het natuurlijk voor mij bizondere waarde. En ik dank U ook zeer voor Uw schrijven waarin U mij het bereiken van uw doel berichtte. Zo vaak heb ik de neiging gevoeld belangstelling te tonen voor het resultaat van uw "inspiratie en perspiratie" maar natuurlijk zou ik voor niets ter wereld u bij die verwezenlijking hebben willen storen of mijn belangstelling hebben willen vertaald zien als een aanmaning rekening en verantwoording af te leggen! De geringe hulp die het initiatief van uw vrouw mij mogelijk maakte u te bieden door te helpen materiële zorgen als storende faktor uit te schakelen geeft zeker geen aanspraak noch op zulke verantwoording noch op bizondere erkentelijkheid uwerzijds of trots mijnerzijds, maar doet mij wel delen in het ongeduld waarmee U thans de bekroning door een uitvoering tegemoet ziet: wij hebben beiden niet zo veel kans er na 33 jaar nog van te kunnen genieten.

Zoals ik berichtte heeft de langdurige en kostbare ziekte van mijn lieve vrouw en haar overlijden in oktober jongstleden met de ook daaruit voortvloeiende financiële lasten mij ertoe gebracht mijn bijdrage aan het eind van het jaar stop te zetten zoals vele andere. Er was daarbij ook een afgenomen belangstelling in het spel, en eerst sinds kort ben ik weer deel gaan hebben in wat het leven betekenis heeft en mij weer voor anderen gaan interesseren. Ik zou nu wel willen weten of ik uw vrouw en u gedupeerd heb met de beëindiging van mijn bijdrage. Dat mag natuurlijk toch niet het geval zijn. Wil ze mij dat eerlijk schrijven?

Met vriendelijke groeten aan U beiden

steeds gaarne uw dw

JH Polenaar

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA