MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590122 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van OK & W - B. Wagemans - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (B. Wagemans)

 

Laren, 22 januari 1959

 

[verso:] 22 jan-59

Hooggeachte Heer Wagenaar [moet zijn: Wagemans],

Veel dank voor Uw brief van 13 januari, benevens mijn verontschuldigingen voor de last die ik U veroorzaakte. Het was mij tot dusverre niet bekend dat Donemus reeds een zo vanzelfsprekende centraliserende plaats inneemt. Na ontvangst van Uw schrijven heb ik mij in verbinding gesteld met de directeur van dit voortreffelijke organisme en met hem afgesproken dat hij eind januari het nog oningebonden manuscript van mijn zesde symfonie zal ontvangen. De heer Jurris [lees: Jurres] heeft mij toegezegd dat hij onmiddellijk zal zorgen voor een fotografische reproductie.

Ik heb U nu nog alleen maar te verzoeken mij officieel te noteren als candidaat van de Professor van der Leeuw-prijs. Onder de hoede van Apollo, Marsyas, Caecilia "met haar trawanten", zoals het lied zegt van Mahlers Vierde, en alle overige beschermers der muziek.

Met de meeste Hoogachting

Uw

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA