MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19581201 Ministerie van OK & W - J. Hulsker aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (J. Hulsker)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 1 december 1958

 

's-Gravenhage

1 december 1958.

Uw brief

23 november 1958

Onderwerp

Opdracht-1957.

 

Voor de in uw bovenaangehaalde brief naar voren gebrachte motieven kan ik het volste begrip opbrengen. Gaarne verleen ik u dan ook nog enige tijd uitstel van het inleveren van de door u in mijn opdracht te componeren liederen. Voor de goede orde verzoek ik u mij over drie à vier maanden opnieuw in te lichten over de stand van zaken.

De Staatssecretaris,

namens deze,

de Chef van de afdeling Kunsten,

dr. J. Hulsker

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA