MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19581120 Ministerie van OK & W - J. Hulsker aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (J. Hulsker)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 20 november 1958

 

's-Gravenhage

20 november 1958.

Onderwerp

Opdrachten aan componisten in 1957.

 

Bij brief van 20 augustus 1957, nr. 47058, afd. K., onderafd. M.D., verleende ik u opdracht tot het componeren van enkele liederen.

Bij het verlenen van deze opdracht stelde ik de voorwaarde, dat het werk uiterlijk 1 juni 1958 gereed en in mijn bezit zou dienen te zijn. Hierbij was vermeld, dat − indien zulks nodig mocht blijken − ik bereid zou zijn nog enig verder uitstel in gunstige overweging te nemen.

Tot op heden heb ik echter het werk, noch een verzoek om uitstel van inlevering van u mogen ontvangen. Gaarne zal ik thans hieromtrent enig bericht van u ontvangen.

De Staatssecretaris,

namens deze,

de Chef van de afdeling Kunsten,

dr. J. Hulsker

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA